fbpx

Wedstrijd reglement

 1. De wedstrijd word uitgeschreven door Michiel Lamberechts onder de handelsnaam Foodtale gevestigd te Westerlo. Op de wedstrijd is dit wedstrijdreglement van toepassing. Bij deelname ga je akkoord met het wedstrijdreglement.
 2. Deelnemen aan actie is gratis. De deelnemen gebeurt door het liken van de Facebookpagina foodtale.be, gecombineerd met het volgen van de Instagrampagina foodtale.be en het oplossen van de opdracht.
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de actie.
 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.
 5. Deelnemers dienen de Belgische wetgeving na te leven.
 6. Deelnemen aan de wedstrijd kan vanaf 6 februari 2019 tot en met 13 februari 2019.
 7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 8. Het bepalen van de winnaar geschiedt als volgt:
  1. Deelnemers hebben aan de voorwaarden voor deelname (zie punt 2) voldaan
  2. Uit de geldige deelnemers kiest de jury één winnaar op basis van het meest originele antwoord.
  3. Bij een ex-aequo zal het antwoord op een shiftingsvraag doorslaggevend zijn.
  4. Tegen de uitslag van de jury is geen verhaal mogelijk.
  5. Indien er te weinig of geen winnaars zijn, gaat de prijs naar de deelnemer(s) die het antwoord van de wedstrijd het dichtst benadert.
 9. De prijs wordt enkel in België uitgereikt
 10. Winnaars worden binnen 5 dagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via Facebook of Instagram.
 11. Noch Facebook of Instagram zijn op enige manier verbonden aan deze wedstrijd.
 12. De ingevoerde tekst kan gepubliceerd worden als promotie, eventueel met gebruik van initialen, naam, voornaam en/of woonplaats. Ons privacybeleid kan je op deze pagina terugvinden. Bij deelname ga je akkoord met het privacybeleid.
 13. Foodtale kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 14. Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen deze meegedeeld worden op foodtale.be.
 15. Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door de organisator, het volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen naar hello@foodtale.be

Sorry, the comment form is closed at this time.